Opći uvjeti

BELL HOLIDAY je turistička agencija (u daljnjem tekstu: BELL HOLIDAY) specijalizirana za agencijske djelatnosti u iznajmljivanju smještaja poput privatnih vila s bazenima, kuća, apartmana, studio apartmana i spavaćih soba. BELL HOLIDAY usluge smještaja ugovara izravno s vlasnicima nekretnina i stoga nije vlasnik iste, kako bi svojim gostima pružio uslugu na najvišoj mogućoj razini. Svi vlasnici složili su se predstaviti istinite i cjelovite podatke o smještaju te su stoga u potpunosti odgovorni gostu. Svi oglašeni smještajni kapaciteti imaju ugovor s BELL HOLIDAY i svi imaju dozvole izdane od državnih vlasti. Svi su objekti osobno provjerili zaposlenici tvrtke BELL HOLIDAY. Ako vlasnik nekretnina nema fotografije smještaja, onda BELL HOLIDAY fotografirajte i pružite gostima točne informacije.

Bell Holiday travel agency by Bell Holiday d.o.o.
Ulica braće Pesel 19, 52210 Rovinj
OIB 56486031479, MBS 040344256,
Tax number.: HR56486031479
Phone: +385 91 1500 700
Email: info@bellholiday.com

UVOD

Ugovor se sklapa između tvrtke BELL HOLIDAY kao agenta, gosta kao najmoprimca i vlasnika smještaja kao najmodavca. BELL HOLIDAY djeluje isključivo kao agent i bit će odgovoran i odgovoran samo kao agent.

Za svaku rezervaciju BELL HOLIDAY zahtijeva plaćanje unaprijed prilikom rezervacije odabranog objekta u traženom roku, a vlasnik zgrade bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete. BELL HOLIDAY zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici www.bellholiday.com koji stupaju na snagu na dan objavljivanja. Svi aneksi Ugovora o najmu bit će valjani samo ako su izrađeni u pisanom obliku.

Nakon što BELL HOLIDAY primi avansnu uplatu rezervacije, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije koja mora sadržavati točno mjesto smještaja i sve potrebne kontaktne podatke. Pismena potvrda rezervacije uz ove Opće uvjete čini ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca.

Gosti moraju imati najmanje 18 godina na dan rezervacije smještaja.


1. POČETAK NAJMA

Vrijeme dolaska i odlaska je nepromjenjivo i naznačeno je na potvrdi rezervacije i gost ga mora poštivati. Potvrda sadrži informacije o vremenu dolaska određene imovine. Ovo je vrijeme obično zakazano za 14:00 po lokalnom vremenu za sobe, studio apartmane i apartmane i 16:00 po lokalnom vremenu za vile i kuće za odmor, ako na potvrdi nije drugačije naznačeno. U slučaju ranijeg dolaska, gost neće moći preuzeti smještaj prije vremena dolaska naznačenog u potvrdi. Ključevi moraju biti u vlasništvu ili predati osobno. Odjava iz smještaja mora biti uvijek najkasnije do 10:00 sati na dan odlaska, a gost je dužan vratiti ključeve vlasniku. U slučaju kasnijeg odlaska od dogovorenog, gost je dužan platiti vlasniku sve dodatne troškove koji su nastali, a vlasnik ih naplaćuje gostu na licu mjesta

Prema Zakonu Republike Hrvatske, gost je obvezan dati vlasniku smještaja valjani osobni dokument koji se koristi za potrebe registracije kod Hrvatske turističke zajednice (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u bilo koje druge svrhe. Gostu koji neće pružiti bilo kakav oblik osobne identifikacije za turističku registraciju kako to zahtijeva zakon, može se odbiti pristup nekretnini bez mogućnosti povrata plaćene najamnine.


2. SMJEŠTAJ

2.1. Broj gostiju

Ukupan broj osoba koje borave u smještaju ili pripadajućim mu prostorijama ne može biti veći od onog navedenog u potvrdi. Ovaj broj osoba uključuje djecu bez obzira na njihovu dob. Djeca do godinu dana isključena su ako se najavi njihov dolazak. Samo na zahtjev gosta, broj osoba može se povećati do maksimalnog kapaciteta najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Zatražena promjena broja gostiju mora se dostaviti u pisanom obliku putem e-pošte izravno na BELL HOLIDAY. Kada zakup započne, gost je dužan najaviti sve posjetitelje koji ga dođu posjetiti.

Ukupan broj osoba koje se nalaze u smještaju ili na imanju oko smještaja, uključujući goste i posjetitelje, ne može biti veći od maksimalno dozvoljenog broja gostiju bez posebnog dopuštenja vlasnika. Ako više osoba od maksimalno dozvoljenog broja boravi u smještaju ili u posjedu oko posjeda bez odobrenja vlasnika, vlasnik i / ili BELL HOLIDAY zadržavaju pravo raskida ugovora o zakupu koji stupa na snagu odmah, bez najave , a gost je dužan napustiti smještaj trajno zajedno sa svim ostalim osobama koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata, a nema pravo zahtijevati povrat iznosa plaćenog smještaja od vlasnika niti BELL PRAZNIK .


2.2. Skupine mladih

U slučaju da su gosti mlađi od 25 godina, dužni su odmah prilikom rezervacije obavijestiti BELL HOLIDAY o točnom broju gostiju i njihovoj dobi. U tom slučaju može biti potrebno uplatiti dodatni polog za materijalnu štetu. BELL HOLIDAY i vlasnik zadržavaju pravo odbiti grupe gostiju mlađih od 25 godina u slučaju da BELL HOLIDAY nije obaviješten o njihovom dolasku, a u tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat plaćene cijene smještaja.


2.3. Šatori i kamp prikolice

Apsolutno je zabranjeno graditi šatore ili dovoditi kamp prikolice na imanja koja se iznajmljuju. Vlasnik ili BELL HOLIDAY ovlašteni su zahtijevati da se gore spomenuto ukloni bez odgađanja. Ako gost ne ispuni spomenute zahtjeve bez odgađanja, vlasnik i / ili BELL HOLIDAY tada su ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti nekretninu zajedno s sve osobe koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata, a on nema pravo zahtijevati povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili BELL HOLIDAY.


2.4. Kućni ljubimci i alergije

Dozvola za držanje kućnih ljubimaca bit će navedena na web stranici BELL HOLIDAY u blizini svakog smještajnog objekta koji dozvoljava kućne ljubimce pod uvjetima predviđenim za svako imanje posebno, a koji će biti navedeni na njihovim web stranicama. Svaka dodatna naknada za čišćenje kućnih ljubimaca bit će jasno navedena na web stranici smještaja. Tijekom postupka rezervacije gost mora odabrati broj kućnih ljubimaca, a dodatni trošak čišćenja koji se odnosi na kućne ljubimce automatski se dodaje ukupnom iznosu najma. Nije dozvoljeno držanje većeg broja kućnih ljubimaca od broja koji je registriran i naveden na potvrdi. U slučaju da gost želi dovesti više od 2 (dva) kućna ljubimca, mora se dodatno obratiti BELL HOLIDAY, a bez pismenog odobrenja neće biti dozvoljeno držanje više od 2 (dva) kućna ljubimca u smještajnom objektu.

Vlasnici kućnih ljubimaca odgovorni su za čišćenje otpadaka od kućnih ljubimaca, a kućni ljubimci ne smiju sjediti na namještaju ni u jednom trenutku. Svaki dokaz koji dokazuje da je kućni ljubimac na namještaju može uzrokovati dodatne troškove čišćenja. Svi kućni ljubimci moraju se pravovremeno cijepiti u skladu s važećim propisima. Gostima se preporučuje odgovarajuća prevencija za zaštitu kućnih ljubimaca od uobičajenih bolesti. Držanje kućnih ljubimaca u smještaju isključiva je odgovornost gosta, stoga vlasnik i BELL HOLIDAY ne preuzimaju nikakvu odgovornost za moguću bolest ili ozljedu koju bi kućni ljubimci mogli pretrpjeti tijekom boravka. Prilaz bazenima je kućnim ljubimcima strogo zabranjen. U nekim smještajnim objektima držanje kućnih ljubimaca nije dopušteno.

Međutim, ni vlasnik ni BELL HOLIDAY ne mogu garantirati da prethodno u objektu nije bilo kućnih ljubimaca ili da vlasnik nema kućne ljubimce. BELL HOLIDAY ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju koje bi se mogle dogoditi u bilo kojoj od kuća. Ako gost dovede kućnog ljubimca koji nije najavljen, vlasnik i / ili BELL HOLIDAY zadržava pravo raskida Ugovora o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti posjed u roku od 2 (dva) sata sa svim osobama koje tamo borave, a nema pravo zahtijevati od vlasnika niti BELL HOLIDAY povratak plaćena cijena smještaja.


2.5. Buka

Postoji mogućnost da na području određenog smještaja gosti iznenada čuju buku koja dolazi od gradilišta, prometa ili slično. Niti vlasnik, niti BELL HOLIDAY ne mogu se smatrati odgovornima za spomenutu buku. U slučaju da gosti bilo kakvom bukom remete javni red i ne smire se nakon upozorenja, to se može smatrati teškom povredom Ugovora o najmu, u tom slučaju je vlasnik i / ili BELL HOLIDAY ovlašten raskinuti najam Ugovor koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti nekretninu zajedno sa svim osobama koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata, a nema pravo zahtijevati povrat plaćenog smještaja cijena od vlasnika ili BELL HOLIDAY.


2.6. Bazeni i whirlpooli

Gosti su dužni poštivati upute koje se odnose na korištenje bazena i hidromasažnih bazena koje daje vlasnik ili BELL HOLIDAY zbog vlastite sigurnosti. Gost je u potpunosti odgovoran za korištenje bazena ili whirlpoola u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna na bazenu bez nadzora odraslih. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ako je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone, moglo bi se dogoditi da bazen više ne koristi. Gosti trebaju uzeti u obzir da je korištenje masažnih bazena povezano s određenim zdravstvenim rizicima, te ih moraju koristiti na vlastitu odgovornost.Voda u virovima možda neće biti topla sve do kasnih večernjih sati na dan dolaska gosta. Zabranjeno je zadržavanje na hidromasažnim poklopcima. Poklopci se koriste za izolaciju, nisu dizajnirani i prilagođeni da nose težinu osobe i lako se mogu slomiti. U slučaju da je poklopac slomljen, gost je dužan nadoknaditi štetu izravno vlasniku.


2.7. Kućni red

Svaka smještajna jedinica ima svoj kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupan je gostima. Gosti su dužni poštivati pravila kućnog reda. Ako se gosti ne pridržavaju pravila kućnog reda, to se može smatrati teškom povredom Ugovora o najmu, u tom slučaju vlasnik i / ili BELL HOLIDAY imaju pravo raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez najave razdoblja, a gost je obvezan trajno napustiti imanje sa svim osobama koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata, a nema pravo zahtijevati povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili ZVONSKI PRAZNIK.


3. CIJENE I PLAĆANJE

Ako nije drugačije navedeno, sve cijene smještaja izražene su u eurima, a troškovi kreditnih kartica vrše se u protuvrijednosti od HRK (hrvatskih kuna) po srednjem tečaju za devize na dan naplate. Rezervacija je obvezujuća, a prilikom rezervacije potrebna je akontacija u iznosu od 30% od ugovorene cijene smještaja, nakon čega se rezervacija potvrđuje, zaključuje ugovor s vlasnikom i prihvaćaju Opći uvjeti. Nakon završetka postupka rezervacije i plaćanja BELL HOLIDAY e-poštom će poslati pisanu potvrdu rezervacije koja sadrži sve potrebne podatke o smještaju, a zajedno s ovim Općim uvjetima predstavlja Ugovor o najmu sklopljen s vlasnikom s BELL HOLIDAY as agent. Ugovor o najmu smatra se sklopljenim u trenutku kada BELL HOLIDAY primi uplaćeni iznos predujma. U slučaju da uplata nije izvršena u roku od 7 (sedam) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu smatra se raskinutim, a BELL HOLIDAY je ovlašten zaključiti novi Ugovor o najmu s drugim gostom, bez posebne najave prethodnom gostu. Troškovi vode, plina, električne energije i interneta, kao i posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje unutrašnjosti, održavanje bazena i vanjskog dijela, prijava gostiju i boravišna pristojba te porez na dodanu vrijednost uključeno u cijenu smještaja. Dopušteni načini plaćanja za predujam su: certai kreditne kartice, PayPal i bankovni prijenos. Sva plaćanja moraju se izvršiti u eurima, a postoji mogućnost tečajnih razlika za ostale valute. BELL HOLIDAY ne može biti odgovoran za tečajne razlike ili naknade drugih bankarskih institucija. Za ostatak plaćanja (70% od ugovorene cijene smještaja) mogući su svi prethodno navedeni načini plaćanja. Plaćanje kreditnim karticama, PayPalom i bankovnim transferom potrebno je izvršiti najkasnije 30 dana prije dolaska u smještaj kako bi BELL HOLIDAY imao dovoljno vremena za prosljeđivanje uplate vlasniku. U slučaju otkazivanja rezervacije, sve uplate izvršene na BELL HOLIDAY ne mogu se povratiti, jer BELL HOLIDAY uplate prosljeđuje vlasnicima prema dogovoru s njima.


3.1. Rezervacije napravljene 30 dana ili više prije početka razdoblja najma

Za rezervacije izvršene 30 dana ili više prije početka razdoblja najma, uplata od 30% od ukupno ugovorene cijene smještaja dužna je platiti odmah ako je odabran način plaćanja kreditnom karticom ili PayPal-om. Ako je odabrano plaćanje putem bankovnih doznaka, predujam mora primiti BELL HOLIDAY u roku od 7 (sedam) dana. Ostatak od 70% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva za plaćanje najkasnije 30 (trideset) dana prije početka razdoblja najma ako se plaćanje vrši kreditnim karticama, bankovnim prijenosom ili PayPal-om. Ako je odabrano plaćanje u gotovini, za smještajne objekte gdje je dopuštena ta mogućnost koja je spomenuta na web stranici BELL HOLIDAY, ostatak od 70% dospijeva za plaćanje odmah po dolasku gosta, a gost je dužan platiti ostatak odmah izravno vlasniku. U objektima smještaja ne postoji mogućnost elektroničkog plaćanja kreditnim karticama ili PayPalom.


3.2. Rezervacije napravljene 30 dana ili manje prije početka razdoblja najma

Za rezervacije izvršene 30 dana ili manje prije početka razdoblja najma, ukupni iznos najma dospijeva odmah za plaćanje kreditnim karticama, bankovnim transferima i PayPal-om. Samo je u određenim slučajevima odabir bankovne doznake kao načina plaćanja moguć ako je datum dolaska kraći od 15 dana u trenutku rezervacije. U slučaju da gost odabere gotovinsko plaćanje dijela ugovorene cijene smještaja, u smještajnim objektima gdje je ta mogućnost dopuštena, što je navedeno na web stranici BELL HOLIDAY, akontacija u iznosu od 30% od ukupnog iznosa dogovorena cijena smještaja dospijeva odmah na naplatu, a ostatak od 70% dospijeva na naplatu odmah po dolasku gosta, a gost je obvezan odmah platiti ostatak direktno vlasniku U objektima smještaja ne postoji mogućnost elektroničkog plaćanja kreditnim karticama ili PayPalom.


3.3. Nepoštivanje rokova plaćanja

Gost je dužan izvršiti uplate na način opisan u ovoj klauzuli Općih uvjeta. Ako se gost ne povinuje datumima dospijeća plaćanja, takvo ponašanje smatra se teškom povredom ugovornih obveza, a Ugovor o najmu raskinut je bez otkaznog roka, a BELL HOLIDAY o tome nije dužan obavijestiti gosta. BELL HOLIDAY će, iako nije obveznik, ali u skladu sa svojom poslovnom politikom posebnog uvažavanja gostiju, poslati gostu obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja s odgovarajućim rokom ispunjenja. Po raskidu ugovora, sva prethodna plaćanja izvršena na BELL HOLIDAY neće biti vraćena.


4. OTKAZ, PRESTANAK I PROMJENE

4.1. Otkaz isključivo putem e-maila

Zaključeni ugovor o najmu može se raskinuti samo u pisanom obliku putem e-pošte. Raskid stupa na snagu samo od dana kada je BELL HOLIDAY primio takvu obavijest o raskidu i samo pod uvjetima iz ove klauzule.


4.2. Povrat otkazane naknade za rezervaciju

U slučaju raskida Ugovora o najmu, BELL HOLIDAY zadržava sve prethodno primljene uplate do dana otkaza i gost nema pravo na njihov povratak.


4.3. Prijenos rezervacije

U slučaju da gost u istom razdoblju pronađe drugog gosta kao zamjenu, po istoj cijeni i pod istim uvjetima, BELL HOLIDAY će odmah nakon pismene potvrde prenijeti novom gostu sve potrebne podatke ugovora o najmu i poslat će mu pisanu potvrdu o tome. Prethodno primljene iznose cijena smještaja zadržat će BELL HOLIDAY nakon prenesenog Ugovora o najmu, a novi gost dužan je platiti ostatak do ukupne cijene smještaja, ovisno o prethodno odabranom načinu plaćanja koji čini sastavni dio ugovora.


4.4. Naknadna promjena smještaja

Svaka dodatna promjena imovine smještaja nije moguća, a sve primljene uplate zadržavaju se jer BELL HOLIDAY kao agent ima prethodno sklopljeni ugovor o pružanju usluga smještaja s vlasnicima smještaja koji su različite fizičke ili pravne osobe, te račun se izdaje prilikom rezervacije, plaća se porez i novac prenosi vlasniku.


5. DEPOZIT U SLUČAJU ŠTETE

Gost je dužan ostaviti polog u gotovini po dolasku na određena imanja, poput vila ili kuća, radi osiguranja moguće štete. Iznos pologa koji je gost dužan dati vlasniku prilikom dolaska navedit će se u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za nanesenu štetu u vili ili kući, a vlasnik ima pravo podmiriti štetu iz pologa. U slučaju da je pričinjena šteta veća od položenog iznosa, gost je dužan vlasniku platiti ukupan iznos štete. Ako na vili ili kući ne nastane šteta, vlasnik je dužan vratiti deponirani iznos gostu prilikom preuzimanja ključeva na odlasku gosta.


6. ŠTETA

Gost se dužan ponašati odgovorno prema unajmljenoj imovini smještaja i dužan je vratiti imovinu u stanju u kojem ju je primio. Za svaku nanesenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Vlasnik ima pravo upotrijebiti polog za pokrivanje iznosa stvarne štete u skladu s odredbom 5. ovih Uvjeta i odredbi. Ako iznos pologa ne pokriva štetu, gost je dužan razliku do ukupnog iznosa štete platiti izravno vlasniku. Namjerna oštećenja imovine ili narušavanje javnog reda i mira smatraju se teškom povredom Ugovora o najmu, u tom slučaju su vlasnik i / ili BELL HOLIDAY ovlašteni raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti nekretninu u roku od 2 (dva) sata zajedno sa svim prisutnim osobama na web mjestu, a on ili ona nema pravo zahtijevati povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili BELL HOLIDAY.

Gost je dužan odmah prijaviti vlasniku pojavu bilo kakve štete na imanju ili okolici tijekom razdoblja najma. Pri odlasku gosta i prije vraćanja ključeva, gost je dužan ispitati nekretninu kod vlasnika. U slučaju da šteta nije učinjena, vlasnik je dužan vratiti depozit iz točke 5. ovih Uvjeta, ako ga je primio, gostu i u slučaju nastale štete. Vlasnik se obvezuje osigurati ispravnost svih uređaja u smještaju. Ako bilo koji uređaj zakaže, kupac je dužan obavijestiti vlasnika i / ili ZVONSKI PRAZNIK o situaciji koja se dogodi kako bi se popravak organizirao u razumnom roku.


7. DODATNE USLUGE

7.1. Telefon

Korištenje telefona nije uključeno u cijenu smještaja, ali se može dogovoriti izravno s vlasnikom ako postoji mogućnost. Način naplate za upotrebu telefona podliježe dogovoru gosta i vlasnika. Ako je korištenje telefona dogovoreno kao dodatna usluga, vlasnik ima pravo zahtijevati od gosta da ostavi veći polog iz odredbe 5. ovih Uvjeta i pravila od pologa navedenog u potvrdi rezervacije.


7.2. Ostale dodatne usluge

Ako gost ima posebne zahtjeve koji nisu uključeni u cijenu smještaja (poput kuhara, konobara, posebne hrane itd.), Ako postoji mogućnost, vlasnik ili treća strana može ih ispuniti. Dodatne usluge moraju se najaviti unaprijed putem e-pošte kako bi se ispunile u najboljoj kvaliteti, naravno ako postoji mogućnost. BELL HOLIDAY ne pruža niti naplaćuje dodatne usluge, već samo pruža podršku u njihovom aranžmanu, a BELL HOLIDAY se ne može smatrati odgovornim za kvalitetu usluga koje pružaju treće strane.


8. ŠTETA, PRIGOVORI I POPRAVAK

Prilikom preuzimanja određene smještajne imovine, ako gost primijeti nedovoljno čišćenje, oštećenja ili druge nepravilnosti u objektu ili ima pritužbe druge vrste, podnijet će prigovor najkasnije u roku od 24 sata. Prigovori u vezi s čišćenjem moraju se podnijeti odmah. Prigovor se podnosi izravno vlasniku ili njegovom ovlaštenom predstavniku. Ako se žalba ne riješi na zadovoljavajući način za gosta, gost će tada kontaktirati BELL HOLIDAY izravno telefonom ili putem e-pošte kako bi zahtjev riješio na zadovoljavajući način. Pismene žalbe dostavljaju se na sljedeću e-adresu: info@bellholiday.com. Gosta je obveza pokušati izbjeći nastanak štete ili njezino širenje i doprinijeti naporu da vlasnik umanji bilo kakav gubitak. U slučaju podnošenja prigovora, gost je dužan dati prikladan rok vlasniku za rješavanje prigovora. BELL HOLIDAY je provjerio stanje objekta prilikom zaključenja ugovora s vlasnikom, te stoga nije odgovoran za moguća dodatna odstupanja od pruženih podataka spomenutih na web stranici. Odlazak gosta s smještajnog objekta prije isteka predviđenog najma i bez prethodne najave i dogovora s BELL HOLIDAY bit će na riziku i troškovima gosta, a BELL HOLIDAY ne snosi nikakvu odgovornost. Ako gost ne ostavi vlasniku objekta odgovarajući rok za uklanjanje nepravilnosti u vezi sa sanacijom štete ili se preseli u drugu nekretninu, gubi pravo na njih, a u tom slučaju ne može raskinuti zaključeni ugovor o najmu. Vlasnik je isključivo odgovoran gostu za moguću izravnu imovinsku štetu. Niti BELL HOLIDAY niti vlasnik ne mogu se smatrati odgovornima za bilo koji oblik nematerijalne štete u obliku kršenja prava osobnosti.


9. TEHNIČKA OPREMA

Svojstva sadrže sve potrebne uređaje, tehničku opremu i ostale pogodnosti koji gostu osiguravaju ugodan boravak. Vlasnik je dužan osigurati ispravnu funkciju svih uređaja u smještajnom objektu. U slučaju nefunkcionalnosti ili kvara nekog od uređaja, gost će obavijestiti vlasnika i / ili BELL HOLIDAY o nastalom

situacija kako bi BELL HOLIDAY mogao od vlasnika zahtijevati da što prije organizira popravak i otkloni kvar. Vlasnik je dužan ukloniti prijavljeni kvar u razumnom roku.


10. IZVANREDNI DOGAĐAJI

Ako rezervacija smještaja ne može biti izvršena iz razloga koji su izvan nadležnosti BELL HOLIDAY-a, na primjer zbog prodaje imovine na temelju sudskog naloga ili zbog kršenja ugovora od strane vlasnika, BELL HOLIDAY je ovlašten otkazati rezervacija i dogovoreni iznos koji je gost platio vratit će se bez odgode. Kao alternativu, BELL HOLIDAY može ponuditi drugačiji, sličan smještaj po istoj cijeni. Također, u slučaju da zaključeni ugovor o najmu ne može biti ispunjen ili njegovo ispunjenje postaje značajno otežano zbog izvanrednih događaja poput rata, prirodne katastrofe, ekološke katastrofe, epidemija, zatvaranja granica, štrajka ili nekog drugog sličnog događaja, koji se ne može predviđeno u vrijeme zaključenja Ugovora o najmu, BELL HOLIDAY i vlasnik mogu raskinuti Ugovor o najmu jer ni BELL HOLIDAY ni vlasnik ne mogu biti odgovorni za gore spomenute slučajeve.


11. ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

11.1.BELL HOLIDAY ne odgovara za fotografske pogreške i ispisane pogreške koje se mogu pojaviti prilikom potvrde ispisa.


11.2.BELL HOLIDAY prenosi sve podatke o nekretninama na web stranici i ima za cilj pružiti što preciznije i ažurnije podatke koji se od vlasnika prikupljaju izravno. Vlasnik je isključivo odgovoran za davanje točnih i cjelovitih podataka o nekretnini, a BELL HOLIDAY se ne može smatrati odgovornim u slučaju netočnih, nepotpunih ili lažnih podataka.


11.3.Svaka poslovna upotreba podataka objavljenih na web stranici www.bellholiday.com, uključujući bilo koju djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja kršenje autorskih prava i zakonski je zabranjena.


11.4.U slučaju kršenja ovog Ugovora o najmu, vlasnik (nakon savjetovanja s BELL HOLIDAY) i / ili BELL HOLIDAY dužni su raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan napusti prostorije trajno u roku od 2 (dva) sata zajedno sa svim osobama koje tamo borave, a on ili ona nema pravo tražiti povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili BELL HOLIDAY.


11.5.Ovi su Opći uvjeti izrađeni na hrvatskom jeziku i prevedeni su na engleski i njemački jezik. U slučaju dvojbe u vezi s tumačenjem pojedinih pojmova u prevedenoj verziji ovih Općih uvjeta, uzet će se u obzir izvorna verzija na hrvatskom jeziku.


11.6.Ugovorne strane će pokušati riješiti sve moguće sporove sporazumom. U slučaju bilo kakvog spora stranke se slažu o nadležnosti nadležnog suda u Zagrebu i primjeni hrvatskog zakona.


12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

BELL HOLIDAY se zalaže za zaštitu osobnih podataka svojih gostiju i prikupljanje samo podataka potrebnih za ispunjavanje obveza agencije. Sve informacije o korisnicima strogo su povjerljive i dostupne samo na mjestima na kojima su takve informacije potrebne za vođenje posla.